۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | May 31

اولین دانشنامه تخصصی نرم افزارهای امنیتی

امنیت نرم افزار

    

آیا همه آنتی ویروس های مطرح، ایران را تحریم کرده اند؟

آیا همه آنتی ویروس های مطرح، ایران را تحریم کرده اند؟

حذف نام ایران از سایت شرکت کسپرسکی و گمانه زنی هایی که پیرو آن انجام گرفت، و همچنین ابهاماتی که درخصوص وجود نام کشورمان در وب سایت های تولیدکنندگان آنتی ویروس وجود داشت، سبب انجام تحقیق کوچکی در این زمینه گردید.در ادامه...

ادامه مطلب...