۱ تیر ۱۴۰۳ | June 21

اولین دانشنامه تخصصی نرم افزارهای امنیتی

امنیت نرم افزار

    

فهرست شرکتها و سازمانهای آلوده ایرانی

توضیحات

سازمانها و شرکتهای آلوده به بدافزار اینترنتی با توجه به داده های جمع آوری شده از شبکه تله بدافزار – هانی پات – و تجزیه و تحلیل این داده ها طی ماههای گذشته معرفی شدند که براساس این داده… سازمانها و شرکتهای آلوده به بدافزار اینترنتی با توجه به داده های جمع آوری شده از […]

سازمانها و شرکتهای آلوده به بدافزار اینترنتی با توجه به داده های جمع آوری شده از شبکه تله بدافزار – هانی پات – و تجزیه و تحلیل این داده ها طی ماههای گذشته معرفی شدند که براساس این داده…

سازمانها و شرکتهای آلوده به بدافزار اینترنتی با توجه به داده های جمع آوری شده از شبکه تله بدافزار – هانی پات – و تجزیه و تحلیل این داده ها طی ماههای گذشته معرفی شدند که براساس این داده ها شرکتهای خصوصی دارای بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده هستند.
به گزارش مهر، بدافزار واژه کوتاه شده نرم افزار مخرب (malicious software) است که اصطلاحی عمومی برای توصیف تمام ویروسها، کرمها، جاسوس افزارها و تقریبا هر چیزی که به طور خاص برای صدمه به رایانه و یا سرقت اطلاعات طراحی شده به کار می رود است.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای – ماهر-  پس از جمع آوری داده‌های هانی پاتهای خود، اقدام به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و تهیه آمارهای قابل استخراج از این اطلاعات کرده تا با به دست آوردن لیست سازمانهای آلوده به بدافزار (malware) برای کاهش آلودگی در سطح کشور در جهت رفع آلودگی سایتهای مخرب اقدام کند.
آمارهای به دست آمده نشان می دهد که در ۶ ماهه اول امسال ۸ هزار آدرس اینترنتی آلوده در کشور به وسیله تله بدافزار شناسایی شده اند که ۷۷ درصد آن مورد پاکسازی قرار گرفت. همچنین تعداد آدرس های اینترنتی آلوده شناسایی شده در مهرماه ۴۰۴ آدرس بود که ۲۵۲ آدرس متعلق به حوزه داخل کشور عنوان شد.
در همین حال بررسی های به عمل آمده در ماههای آبان، آذر و دی نیز نشان می دهد که ۵۰۸ آدرس اینترنتی در آبان ماه، ۶۶۴ آدرس اینترنتی در آذرماه و ۶۷۳ آدرس اینترنتی در دی ماه آلوده به نرم افزارهای مخرب بودند که شناسایی شدند.
لیست سازمانهای آلوده به انواع بدافزار در نیمه اول سال
مرکز ماهر هر ماهه با به دست آمدن آدرسهای آلوده و لیست سازمانها و شرکتهای دارای آلودگی به بدافزار و برای کاهش و رفع آلودگی در سطح کشور اقدامات لازم را با سازمانهای مذکور برای پاکسازی انجام می دهد.
آمار پاکسازی آدرسهای آلوده شناسایی شده و گزارش شده توسط شبکه هانی نت در ۶ ماهه نخست امسال نشان می دهد که یک هزار و ۷۵۸ نوع مختلف بدافزار در کشور شناسایی شده و تعداد آدرس های اینترنتی آلوده به این بدافزارها ۸ هزار آدرس بوده است. در این راستا و برای رفع این آلودگی ها ۱۱۰ مکاتبه با شرکتها و سازمانهای آلوده به این نرم افزارهای مخرب رایانه ای صورت گرفته است.
نمودار زیر نرخ پاکسازی و کاهش آدرس های آلوده در سازمانهای خصوصی و دولتی را در شش ماهه اول امسال نشان می دهد.

نمودار آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای خصوصی و غیرخصوصی ارسال کننده بدافزار براساس تعداد آدرس های ارسال کننده در نیمه اول نشان می دهد که تعداد آدرس های آلوده از سوی شرکتهای خصوصی به مراتب بیشتر است و در میان وزارتخانه های دولتی وزارت علوم و وزارت بهداشت در رده های ابتدایی جدول جای دارند. دانشگاه آزاد نیز در این فهرست در رده های بالا قرار دارد.
نمودار زیر بیانگر میزان آلودگی وزارتخانه ها و یا شرکتها به بدافزارها مختلف در ۶ ماهه نخست امسال براساس تعداد دفعات ارسال آلودگی از سوی منبع آلودگی است.
طبق نمودار زیر شرکتهای نداگستر صبا، مخابرات ایران، پارس آنلاین، طوس آشنا و فن آوا آلوده ترین شرکتهای خصوصی ارسال کننده بدافزار براساس تعداد آدرس های ارسال کننده در نیمه نخست سال جاری بودند.
در همین حال آلوده ترین شرکتهای خصوصی ارسال کننده بدافزار براساس تعداد دفعات ارسال نیز طبق نمودار زیر مشخص شده است.
لیست سازمانهای آلوده به انواع بد افزار در مهر ماه امسال
خروجی های مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای در بررسی آدرسهای اینترنتی آلوده به کدهای مخرب در مهرماه امسال نشان از شناسایی ۴۰۴ آدرس اینترنتی که ۲۵۲ آدرس آن متعلق به حوزه داخل کشور است دارد. در همین راستا ۹۵ شرکت و سازمان آلوده اعلام آلودگی و درخواست اقدام به پاکسازی داشته اند و تعداد بدافزارهای شناسایی شده ۶۶ گونه مختلف و تعداد پاسخگویی های تلفنی صورت گرفته ۲۵ مورد بوده است.
نمودارهای زیر آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیر خصوصی ارسال کننده بدافزار را بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده و دفعات آن نشان می دهد.
لیست شرکت های آلوده به انواع بدافزار در آبان ماه امسال
بررسی آدرس های آلوده به نرم افزارها و کدهای مخرب در سازمانها و شرکتهای مختلف کشور نشان می دهد که در آبان ماه امسال مرکز ماهر ۵۰۸ آدرس اینترنتی آلوده را شناسایی کرده که ۲۹۴ آدرس متعلق به حوزه داخل کشور است. همچنین ۹۰ شرکت و سازمان آلوده درخواست خود را برای اقدام به پاکسازی اعلام کردند. در همین حال تعداد بدافزارهای شناسایی شده در این ماه حدود ۱۳۸ نوع مختلف اعلام شده است.
نمودارهای زیر آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیر خصوصی ارسال کننده بدافزار را بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده و تعداد دفعات ارسال در آبان ماه نشان می دهد:

 

لیست شرکت های آلوده به انواع بدافزار در آذرماه امسال
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ماهر پس از جمع آوری داده‌ های شبکه هانی نت در آذرماه امسال ۶۶۴ آدرس اینترنتی آلوده به انواع بدافزارها را شناسایی کرد که ۴۰۸ آدرس متعلق به حوزه داخل کشور است. در این بررسی ۲۲۲ گونه مختلف بدافزار شناسایی شد و ۱۲۳ شرکت آلوده نیز آمادگی خود را برای پاکسازی شبکه های رایانه ای از این نرم افزارهای مخرب اعلام کردند.
نمودارهای زیر آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیرخصوصی ارسال کننده بدافزار بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده و تعداد دفعات را نشان می دهد:

لیست شرکت های آلوده به انواع بدافزار در دی ماه امسال
بررسی های انجام شده برای رفع آلودگی شبکه های رایانه ای در سطح کشور از سوی مرکز ماهر در دی ماه امسال از شناسایی ۶۷۳ آدرس اینترنتی آلوده به کدهای مخرب حکایت دارد که ۳۹۱ آدرس متعلق به داخل است. در این بررسی ها ۱۷۴ گونه مختلف بدافزار شناسایی شد و ۱۰۴ شرکت نیز خواستار پاکسازی این کدهای مخرب شدند.
آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیر خصوصی ارسال کننده بدافزار و بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده در دی ماه طبق نمودار زیر مشخص شده است:

مطالب مرتبط :


مدیر سایت
درود،حمید هستم . علاقه زیادی به کامپیوتر و وب دارم . روزانه زمان زیادی را در وب سپری می کنم . رشته تحصیلی ام نرم افزار بوده ، امیدوارم این سایت برای شما مفید واقع شود.
  • آیا همه آنتی ویروس های مطرح، ایران را تحریم کرده اند؟
  • بهترین آنتی ویروس های رایگان
  • جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس و اسمارت سکیوریتی نود ۳۲- Eset NOD32 Antivirus,Smart Security
  • دانلود آخرین نسخه جدید نرم افزار فشرده سازی WinRar

مشخصات نرم افزار

مشخصات

شرکت سازنده :  
حجم فایل : 
تاریخ انتشار :  

راهنمای نصب

رمز فایل فشرده

www.softsecurity.ir     (باز نشر توسط : softsecurity.ir)