۱ تیر ۱۴۰۳ | June 21

اولین دانشنامه تخصصی نرم افزارهای امنیتی

امنیت نرم افزار

    

راهنمای استفده از کلید های Kaspersky

روش استفاده از تریال ریست:


برای ریست کردن زمان استفاده‌ی آزمایشی ابتدا به قسمت Setting برنامه رفته و در بخش Self Defence تیک این Enable Self Defence را بردارید. سپس برنامه از برنامه به طور کامل خارج شوید  حال Trial Reset دانلود شده را اجرا کنید. پس از انجام تمام مراحل برنامه را اجرا کرده و Self Defence را فعال کنید.

با این عمل دوباره نرم افزار شما به مدت ۳۰ روز اکتیو (فعال) خواهد شد.