۱۱ مهر ۱۴۰۱ | October 3

اولین دانشنامه تخصصی نرم افزارهای امنیتی

امنیت نرم افزار

    

آنتی ویروس تحریم

آیا همه آنتی ویروس های مطرح، ایران را تحریم کرده اند؟

حذف نام ایران از سایت شرکت کسپرسکی و گمانه زنی هایی که پیرو آن انجام گرفت، و همچنین ابهاماتی که درخصوص وجود نام کشورمان در وب سایت های تولیدکنندگان آنتی ویروس وجود داشت، سبب انجام تحقیق کوچکی در این زمینه گردید.در ادامه...

ادامه مطلب...